ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (оферта)

купівлі-продажу

Цей Договір публічної оферти є офіційною пропозицією Продавця на адресу необмеженого кола осіб заключити Договір поставки Товарів на умовах, передбачених цією Офертою, шляхом створення замовлення на сайті https://wieberr.com.ua.

Покупець, діючи з ціллю отримання Товару, приймає умови цього Договору купівлі-продажу Товарів (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Договір публічної оферти (далі – «Оферта») – публічний Договір, умови якого відповідно ст.ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України однакові для всіх Покупців, безумовне прийняття умов якого Покупцем (оплата Товару відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України) вважається акцептом цього Договору між Продавцем та Покупцем.

Адміністрація – Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «АртХім», зареєстроване відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 37971534, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А та є ексклюзивним правовласником на використання ТМ Wieberr, власником об’єктів інтелектуальної власності (інформаційне наповнення: текстів, зображень, концепції дизайну і т.п.) сайту https://wieberr.com.ua.

Акцепт – прийняття особою пропозиції укласти Договір (натисканням на посилання («Оформити передзамовлення» або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину).

Інтернет магазин – відповідний програмно-функціональний комплекс, розташований на офіційному сайті за доменною адресою https://wieberr.com.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати і т.п. та зробити відповідне замовлення та ін.

Продавець – ФОП Туринська Леся Василівна, ЄДРПОУ 3003112887, який розмістив в Інтернет – магазині інформацію про Товар та/або Послуги, які ним реалізуються.

Передзамовлення – заявка Покупця на купівлю Товару, яка адресується Продавцю для її виконання и здійснюється за допомогою розміщення Покупцем заявки в Інтернет – магазині натискання за посиланням «Оформити передзамовлення» (період від натискання кнопки «Оформити передзамовлення» до його підтвердження Оператором).

Замовлення – остаточне узгодження між Продавцем та Покупцем всіх умов купівлі Товару по конкретному передзамовленню. Узгодження замовлення є моментом заключення Договору між Продавцем та Покупцем.

Прийняття Договору – дії Покупця, які підпадають під норми ст. 642 Цивільного Кодексу України, зокрема усне прийняття умов замовлення, оплата Товару і т.п.

Покупець – будь-яка особа, яка акцептувала публічну Оферту.

Сторони – сукупне найменування Продавця та Покупця.

Товар – будь-які Товари, інформація про які розміщена в Інтернет – магазині та які доступні до оформлення передзамовлення засобами Інтернет – магазину.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (Офертою) Продавця Покупцю заключити Договір купівлі-продажу Товарів. Вказаний Договір є публічним, тобто відповідно до ст. 633 Цивільного Кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Заключаючи Договір (тобто акцептуючи умови наведеної в Договорі пропозиції шляхом оформлення передзамовлення), Покупець підтверджує наступне:

• Покупець цілком і повністю ознайомлений та погоджується з умовами цієї пропозиції (Оферти);

• Він надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених Політикою конфіденційності, яка розміщена на сайті і є доповненням до цього Договору. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії;

• Крім того, заключенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю для виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупцю, не змінюючи при цьому цілі обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий;

  • Покупець погоджується з тим, що його персональні дані будуть використовуватись Продавцем з ціллю проведення рекламних, інформаційних розсилок, відправки повідомлень. Продавець зберігає за собою право передавати персональні дані Покупця третім особам – сервісам розсилок, рекламним агентствам, при залученні таких до рекламних заходів Продавця та/або Адміністрації в якості підрядника на умовах захищеного використання персональних даних і можливості їх видалення за вимогою.
  • Факт оформлення замовлення Покупцем є беззаперечним фактом прийняття Покупцем умов цього Договору, в тому числі згоди Покупця з отриманням матеріалів рекламного характеру засобами комунікації (в т.ч. но не виключно – по електронній пошті, мобільним зв’язком). В будь-який момент Покупець може відмовитись від отримання рекламних матеріалів шляхом відправлення заяви на почту Адміністрації wieberr.com.ua@gmail.com.

3. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується передати на умовах цього Договору Товар у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар у власність та оплатити його на умовах цього Договору.

3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним,  и Покупатель подтверждают, что настоящий Договор не является фиктивным, удаваним правочином, правочином, який укладається під впливом примусу чи обману.

4. ОФОРМЛЕНЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару можливе двома варіантами:

 – Покупець через Інтернет – магазин робить передзамовлення (збирає корзину). Для підтвердження передзамовлення з Покупцем зв’язується Оператор і остаточно узгоджуються всі умови купівлі Товару – наявність позицій, обсяг, ціна, спосіб доставки, надаються платіжні реквізити Продавця;

– Покупець зв’язується з Оператором (менеджером) Інтернет – магазину по телефону, вказаному на сайті.

4.2. При оформлені замовлення через Інтернет – магазин Покупець зобов’язується надати наступну інформацію:

4.2.1. Прізвище та ім’я Покупця для фізичних осіб та найменування для юридичних.

4.2.2. Область, місто та відділення бажаної служби доставки.

4.2.3. Адресу електронної пошти для зв’язку із Покупцем.

4.2.4. Контактний телефон Покупця.

4.3. При оформленні замовлення через Оператора, Покупець зобов’язується надати інформацію, вказану в п. 4.2. цієї Оферти.

4.4. Будь-які відомості про Товари, які знаходяться в Інтернет – магазині, носять інформаційний характер і не можуть сприйматись як такі, що в повній мірі передають всі властивості та характеристики Товару. У випадку виникнення в Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, перед замовленням йому необхідно звернутись за консультацією до Оператора Інтернет – магазину.

4.5. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в корзині Покупця в Інтернет – магазині і відображаються в рахунку на оплату. Вартість замовлення в корзині та рахунку можуть різнитись з урахуванням знижки для конкретного Покупця. Рахунок на оплату замовленого Товару дійсний протягом 3-х робочих днів. При простроченні цього строку замовлення Покупця анулюється.

4.6. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається заключним з моменту узгодження замовлення.

5. ЦІНА ТОВАРУ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

5.1. На кожну позицію Товару ціна вказана на сайті Інтернет – магазину.

5.2. Продавець вправі в односторонньому порядку змінити ціну на любу позицію Товару в будь-який час, в тому числі після оформлення передзамовлення до отримання оплати від Покупця.

5.3. У випадку зміни ціни на замовленні Товари, Продавець зобов’язаний проінформувати Покупця про зміну ціни Товару, якщо така зміна відбулась в період після підтвердження передзамовлення до отримання оплати по такому замовленню. В інших випадках, повідомлення всіх Покупців відбувається шляхом публікації нових цін в Інтернет – магазині.

5.4. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на купівлю Товару, якщо ціна змінена після підтвердження передзамовлення.

5.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Товар не допускається.

5.6. Оплата Товару здійснюється Покупцем в безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на карту Продавця. Валюта розрахунків – гривня.

5.7. Покупець зобов’язаний оплати замовлений Товар згідно виставленого рахунку.

5.8. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на карту Продавця.

6. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

6.1. Зобов’язання Продавця передати Товар Покупцю виникають з моменту оплати замовлення Покупцем.

6.2. Строки передачі Товару Покупцю узгоджуються Сторонами в кожному конкретному випадку та фіксуються при підтвердженні замовлення.

6.3. Товар може бути передано Покупцю зі складу Продавця (перелік вказано в розділі «Контакти» Інтернет – магазину) або доставлено Покупцю за адресою, вказаною останнім. При доставці Товару Покупцю за вказаною ним адресою, перевезення такого Товару здійснюється за рахунок Покупця.

Доставка Товару Покупцю здійснюється:

6.3.1. зі складу Продавця (самовивіз);

6.3.2. транспортом Продавця за вказаною Покупцем адресою;

6.3.3. за допомогою перевізника (службою поштового відправлення, службою доставки, кур’єрською службою та ін., які узгоджуються Сторонами під час остаточного оформлення замовлення) до пункту видачі чи за вказаною Покупцем адресою. При доставці за допомогою перевізника, Покупець в повному обсязі і беззаперечно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанією перевізника (в т.ч. вартістю доставки). Продавець засобами зв’язку (телефон/електронна пошта) повідомляє Покупця про дату та час відправки Товару з зазначенням транспортної накладної. Подальший трафік руху відправленого Товару Покупець може відслідковувати на сервісах обраних служб доставки.

6.4. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця:

– з моменту передачі Товару Покупцю (у випадку отримання Покупцем Товару на одному зі складів Продавця чи доставки відповідно пп. 6.3.2. Договору). Моментом передачі Товару Покупцю є підписання Сторонами накладної на Товар;

– з моменту передачі Продавцем Товару перевізнику (служба доставки, кур’єрська служба та ін.).

6.5. Зобов’язання по передачі Товару в випадках, передбачених пп. 6.3.1, 6.3.2 Договору, вважаються виконаними з моменту підписання Сторонами видаткової накладної. Ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця з моменту підписання видаткової накладної.

6.6. Зобов’язання по передачі Товару в випадках, передбачених пп. 6.3.3 Договору вважаються виконаними, а також ризик випадкового знищення Товару переходить до Покупця в момент передачі Продавцем Товару перевізнику. Відповідальність за доставку Товару до місця доставки несе перевізник.

 6.7. Приймання Товару по кількості та якості проходить в місці передачі Товару від Продавця  (перевізника) Покупцю. Після отримання Товару, претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення непродовольчих Товарів належної якості, якщо вони не задовольнили його по формі, габаритам, фасону, кольору, розміру чи з інших причин не можуть бути використаними за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і зберігся його товарний вигляд, споживчі якості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий разом з проданим Товаром. Перелік Товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджений Кабінетом Міністрів України.

7.2. Покупець не має права відмовитись від Товару належної якості, що має  індивідуально-визначені властивості, якщо вказаний Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (в т.ч. нестандартні, по бажанню Покупця, розміри і т.д.). Підтвердженням того, що Товар має  індивідуально-визначені властивості, є різниця розмірів Товару та інших характеристик, вказаних в Інтернет – магазині.

7.3. Розгляд вимог Покупця, в т.ч. по поверненню Товару, відбувається при умові надання Покупцем документів, передбачених діючим законодавством України (в т.ч. письмової заяви).

7.4. Повернення Товару в Інтернет – магазин відбувається за рахунок Покупця.

7.5. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет – магазин повертає йому сплачену за Товар суму за вирахуванням компенсації витрат Інтернет – магазину, пов’язаних із доставкою Товару Покупцю.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

 8.1. Продавець має право:

– в будь-який час внести зміни до цього Договору, матеріали та інформацію (в т.ч. про Товари), пропоновані в Інтернет – магазині;

– відмовитись від укладання Договору публічної оферти при відсутності у нього можливостей продати Покупцю відповідний Товар;

– здійснювати запис телефонних розмов з Покупцем;

– призупинити продаж Товарів Покупцеві в разі порушення Покупцем своїх обов’язків ( в т.ч., але не обмежуючись, не здійснення оплати замовленого Товару) за цим Договором;

– вимагати від Покупця добросовісно виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

– без погодження з Покупцем, передати свої права та обов’язки по виконанню Договору третім особам.

8.2. Продавець зобов’язаний:

– погоджувати з Покупцем Замовлення або повідомити йому про неможливість його виконати;

– передати Товар Покупцю після здійснення ним оплати за такий Товар;

– перевірити якість та кількість Товару при його передачі Покупцю;

– не розголошувати будь яку приватну інформацію Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за виключенням випадків, передбачених законодавством України (не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, що діють на підставі Договору з Продавцем, в тому числі для виконання зобов’язань перед Покупцем);

–  запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та/або передачі її особам, що не мають безпосереднього відношення до виконання замовлень; вчасно виявляти та припиняти такі факти;

– належним чином виконувати умови даного Договору.


9. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

9.1. Покупець має право:

– у випадку непогодження з будь яким пунктом Оферти, відмовитись від купівлі Товарів, реєстрації в Інтернет – магазині та будь яких інших дій, передбачених цим Договором;

– звертатись за консультацією до Продавця стосовно властивостей та характеристик Товару;

– вимагати від Продавця належно виконувати свої зобов’язання по цьому Договору;

9.2. Покупець зобов’язаний:

– до моменту укладення Договору ознайомлюватись із змістом та умовами Договору, цінами та Товари, запропонованими Продавцем в Інтернет – магазині;

– повідомляти всі необхідні дані, ідентифікуючі його як Покупця та необхідні для реєстрації в Інтернет – магазині шляхом власноручного внесення даних при реєстрації в Інтернет – магазині або шляхом повідомлення необхідних відомостей оператору Інтернет – магазину, підтримувати їх актуальність;

– своєчасно оплатити замовлений Товар ( та його доставку, у випадку необхідності доставки Товару);

– належним чином оформити отримання Товару (в т.ч. підписати та передати Продавцю відповідні документи на отримання Товару), надавати для ознайомлення документ, що засвідчує особу ( особа, вповноважена на отримання Товару);

– перевіряти якість та кількість Товару при його отриманні від Продавця;

– не розголошувати будь яку приватну інформацію Продавця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за виключенням випадків, передбачених законодавством України; не передавати логін та пароль, отримані при реєстрації третім особам та самостійно нести відповідальність за невиконання даного зобов’язання;

– належним чином виконувати умови цього Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Продавець не несе відповідальності за збиток, заподіяний Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або неправдивої інформації.

10.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань у відповідності до діючого законодавства України та положень цього Договору.

10.4. Продавець та Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання сталося внаслідок форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, що не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

10.5. Всі спори, що пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань по цьому Договору Сторони можуть вирішити в ході переговорів. У випадку недосягнення  згоди в ході переговорів, спори будуть вирішуватись у порядку, передбаченому законодавством України.

10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ:

Адміністрація – ТОВ «НВП «АртХім», м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А, код ЄДРПОУ 37971534

Продавець – ФОП Брусіловська Тетяна Олексіївна, ЄДРПОУ 2789715889, м. Хмельницький, провул. 1-й Вінницький, 108